Reservering
Toelichting


Persoonsgegevens

Bij de persoonsgegevens vult u de gegevens in van de "hoofdhuurder".


Verblijfsduur

Bij de gewenste verblijfsduur vult u het aantal weken in (1 week, 2 weken, enz.).


Omschrijving gezelschap

Hier vult u de samenstelling van uw reisgezelschap in, bijvoorbeeld 2 volwassenen en 2 kinderen. Kinderen vanaf 2 jaar tellen mee bij het aantal personen waarop de huurprijs is gebaseerd. Baby's dient u wel op te geven, maar tellen niet mee bij het berekenen van het aantal personen.


Opmerkingen

Hier kunt u allerlei mededelingen kwijt die u voor ons van belang acht. U kunt hier ook nog eventueel aanvullende vragen stellen.Formulier

naam*:
adres*:
postcode*:
stad*:
land*:
telefoon*:
mobiele telefoon:
e-mail adres*:+
datum ingang*:
verblijfsduur*:
omschrijving gezelschap*:
opmerkingen:

* = verplicht in te vullen velden.